Over 85% of qualified jobs require an advanced level of English. At La Vall, we constantly strive to prepare your kids so that wherever they go, English will be their best tool.

Anglès a La Vall
Ser competent en aquest món requereix coneixements i habilitats com dominar idiomes, aprendre a comunicar en registres i àmbits diferents, interpretar i sintetitzar diversos tipus d’informació, tenir una mentalitat oberta per conèixer i apreciar altres cultures i formes de fer. Per això, a La Vall preparem els vostres fills perquè allà on vagin l’anglès sigui el seu millor instrument.
L’anglès ha de ser una llengua amiga i present en la vida diària. A La Vall hem deixat de veure l’anglès com una assignatura per establir aquest idioma com a vehicle natural de comunicació diària a l’escola, en altres assignatures, presentacions, conferències…

El nostre mètode d’ensenyament de l’anglès

Inspirar i involucrar, aquestes són les màximes pedagògiques del departament d’anglès de La Vall. Suscitar en els nostres alumnes el desig i la inquietud d’aprendre una llengua estrangera i animar-los a ser els principals protagonistes del seu aprenentatge; tot això a través d’una immersió lingüística total.

Programes d’immersió en llengua anglesa

Per a garantir que en acabar el Batxillerat les nostres alumnes han assolit un nivell d’anglès avançat, hem dissenyat aquests programes d’immersió adaptats a cada edat.

Programes internacionals amb estades i intercanvis a diversos països d’arreu del món:
– Ireland Program.
– EEUU Program.
– International Stays (Oxford, Manchester, Varsovia, EUA, Jülich, París).
Es desdoblen les hores curriculars de l’assignatura d’anglès i s’ofereixen assignatures especifiques en anglès: Science, Arts and Crafts, Drama, Technology, Social Studies:
– Desdoblament de les hores d’anglès.
– CLIL (Science, Arts and Crafts, Technology, Social Studies, etc.).
Activitats d’aprenentatge i reforç de la parla anglesa:
– Speaking with Natives Teachers.
– European Youth Parliament.
Programes d’adaptació i immersió total a la llengua anglesa:
– English Nursery.
– Summer Camp.
– English Day.
Methodologies actives i innovadores per reforçar l’aprenentatge de l’anglès:
– Story Telling.
– Daily Routines.
– Teatre en anglès (Drama).
– Spelling Bee.
Preparació per a obtenir certificats i titulacions oficials amb reconeixement internacional:
– Cambridge Exams i EOI.
– Batxillerat Dual (EEUU).

Distribució dels programes per edats

Algunes dades destacades de l’anglès a La Vall

L’anglès a La Vall és molt més que una assignatura, està present en la vida diària com a vehicle natural de comunicació, a diverses matèries, presentacions, exposicions, treballs… Els resultats de les nostres alumnes acrediten el seu bon nivell.

Sol·licita visita personalitzada

DESCOBREIX LA VALL

LA VALL
93 580 23 32
[email protected]